20.4 C
Ljubljana

Elektronski naslov:

info@zdravozglavo.si

Telefon:

+ 386 40 756 445

Podatki o podjetju:

ZDRAVO Z GLAVO, Slavica Zorn s.p
Plešičeva ulica 10
1000 Ljubljana
Davčna št: 20005938
Matična št: 8379734000

Aktualno predavanje se izvaja v Ljubljani

Za več informacij glede predavanj v zvezi z zdravo prehrano, osebnim svetovanjem ali zdravjem na delovnem mestu, me lahko kontaktirate na zgoraj navedenih kontaktih ali preko prijave na prvi strani.

In še

Politika zasebnosti

 1. Splošno

ZDRAVO Z GLAVO se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naročnikov preko spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. ZDRAVO Z GLAVO spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu ZDRAVO Z GLAVO posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov

ZDRAVO Z GLAVO za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ZDRAVO Z GLAVNO ne odgovarja.

3. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

ZDRAVO Z GLAVO je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. ZDRAVO Z GLAVO ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ZDRAVO Z GLAVO.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi na spletni strani, kot tudi ob naročilu storitve/izdelka, vključno z vsebino naročila, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. ZDRAVO Z GLAVO teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. ZDRAVO Z GLAVO podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. ZDRAVO Z GLAVO lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

4. Izvajanje politike zasebnosti

ZDRAVO Z GLAVO in SLAVICA ZORN, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjeni z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžni upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z ZDRAVO Z GLAVO.

5. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov info@zdravozglavo.si